Bel voor een afspraak: 078 655 03 27
Scheidingsbegeleiding Lex Schreuder scheidingsdeskundige

Vrijblijvend
kennismaken?

Bel voor een afspraak

Alimentatie

Als je gaat scheiden stel je jezelf al snel de vraag: “Hoe sta ik er straks financieel voor?”. Moet je misschien alimentatie betalen en zo ja, hoeveel dan? Of ga je misschien juist alimentatie ontvangen? Zonder alimentatie ga je het financieel misschien niet redden…

Alimentatie

De onzekerheid
De drie bovengenoemde vragen hebben één overeenkomst: Misschien, misschien, misschien…
Deze (financiële) onzekerheid is bij veel stellen een reden dat de toch al aanwezige emoties snel de boventoon gaan voeren. Hierdoor kunnen spanningen ontstaan of toenemen. En dat kan er weer voor zorgen dat het maken van constructieve en evenwichtige afspraken moeilijker wordt.
Snel duidelijkheid
Om de spanning te verminderen zal ik jullie al in een vroeg stadium informeren over jullie rechten en verplichtingen. Daarnaast kan ik een indicatie geven van de te verwachten partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Dankzij deze informatie is meestal een groot deel van de onzekerheid al weggenomen.
Andere aspecten
Óf en hoeveel alimentatie er uiteindelijk betaald wordt, is afhankelijk van alle andere afspraken die gemaakt worden. Er zijn veel financiële aspecten waarover gesproken zal moeten worden en het is vaak een kwestie van geven en nemen. Als scheidingsbegeleider help ik jullie bij het maken van deze afspraken zodat er uiteindelijk sprake is van een evenwichtige verdeling.