Bel voor een afspraak: 078 655 03 27
Scheidingsbegeleiding Lex Schreuder scheidingsdeskundige

Vrijblijvend
kennismaken?

Bel voor een afspraak

Kinderen

Scheiden is voor kinderen erg ingrijpend. Natuurlijk zullen jullie afspraken met elkaar moeten maken. Maar het belang van de kinderen ligt in deze periode vooral op een ander vlak.

Kinderen

Het belang van het kind
Als je als ouders uit elkaar gaat zullen er allerlei afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Maar in deze fase is er voor de kinderen iets dat veel belangrijker is dan het ouderschapsplan. Namelijk hoe jullie met de kinderen omgaan en hoe jullie met elkaar communiceren.
Villa Pinedo
Ik vind dit persoonlijk een bijzonder belangrijk aspect tijdens de scheiding. Daarom krijgen jullie van mij de online cursus aangeboden van Villa Pinedo (*). Met deze training kunnen jullie de pijn en het verdriet van de scheiding voor de kinderen verkleinen of zelfs voorkomen. Ik ben er trots op om vriend te zijn van de stichting Villa Pinedo. Om alvast jullie te laten nadenken over hoe kinderen zich tijdens en na een scheiding (kunnen) voelen wil ik jullie vragen om alvast deze open brief te lezen.
Ouderschapsplan
Zoals gezegd zullen er afspraken moeten worden gemaakt en vastgelegd. Deze afspraken gaan over hele belangrijke en impactvolle zaken zoals bijvoorbeeld schoolkeuze of medische beslissingen, maar ook over hele praktische zaken zoals de indeling van de vakanties of het zakgeld.
Het is erg belangrijk dat jullie je allebei kunnen vinden in de afspraken die gemaakt worden. Hierdoor zullen de afspraken over en weer ook echt worden nageleefd. En dat is in ieders belang, maar met name in het belang van de kinderen. Ik kan jullie helpen bij het komen tot deze afspraken. Vervolgens leggen we alles vast in het uiteindelijke ouderschapsplan.
Kindercoaching
Het kan zijn dat uw kind tijdens of na de scheiding behoefte heeft aan begeleiding of coaching door een externe deskundige. Ik werk samen met verschillende professionals op dit gebied. Mocht het nodig zijn dan kunnen we er voor zorgen dat uw kind op erg korte termijn terecht kan bij iemand die hem of haar kan helpen.

(*) Dit geldt alleen als jullie de scheiding door mij laten begeleiden.